Whistleblower

Avertizor de Integritate

Canal de raportare pentru implementarea Legii 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Se aplică persoanelor care semnalează încălcări ale legii și au obținut informații referitoare la încălcări ale legii în context profesional, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu: angajați, persoane care desfășoară activități independente, acționari/persoane aparținând conducerii sau supraveghetorilor, organisme, voluntari, stagiari, persoane care se află în procesul de recrutare sau care și-au încetat raporturile de muncă.